Min Politik

…är framför allt sjukvårdspolitik.

Först av allt vill jag göra klart att jag – och Moderaterna – står för en skattefinansierad sjukvård för alla på lika villkor. Så har vi förhoppningsvis gjort upp med gamla fördomar och felaktigheter.

“Mitt” territorium är Västra Götaland. Jag vill se ett Västra Götaland som är ledande på såväl forskning som praktisk sjukvård. Vi har i dag en bra sjukvård, men tyvärr problem med tillgängligheten till den. Nu har vi infört vårdval, något som lett till att vi fått många fler vårdcentraler med bättre öppettider än tidigare. Kanonbra! Men det kan bli ännu bättre!

I dag får alltför många vänta alltför länge på akutmottagningarna. Detta måste ändras. Människor i behov av sjukvård ska få det snabbt, utan onödiga väntetider.

När någon blir akut sjuk eller skadad behöver han/hon fort få vård. Det viktiga då är inte avståndet i kilometer till närmaste sjukhus- utan avståndet i tid. Därför vill jag ha ytterligare en ambulanshelikopter i Västra Götaland. På så vis når vi befolkningen på öarna och på landsbygden. Och kan komma förbi köer på E6:an. Men också på marken behöver vi få en ännu bättre ambulansorganisation. Ambulanserna är i dag ett slags rullande akutmottagningar. Redan när man kommer fram börjar man vårda den sjuka/skadade, sedan kör man patienten till bäst lämpade sjukhus. Detta kan vi utveckla så det blir ännu bättre!

Vi behöver förstärka vården för barn och unga med psykisk ohälsa. Trots att vi har det så bra i Sverige är det så många barn som mår dåligt av olika skäl. Vi behöver ett mycket bättre samarbete med skolhälsovården, som ofta är de som först upptäcker när ett barn mår dåligt. Men vi behöver också förstärka våra Barn- & Ungdomspsykiatriska och Barn- och Ungdomsmedicinska mottagningar. Tillgången till Neuropsykiatriska Team med hög kompetens till utredning och behandling måste bli bättre i hela regionen.

Många kan berätta om hur de tillbringat förtvivlade timmar med gamla, sjuka släktingar i väntan på vård. Vi vill i stället föra ut vården till de gamla och sjuka. Detta i form av hembesöksteam som kan kallas ut till sjuka äldre. Jag tror att vi kan bespara många gamla långa väntetider, oro och risker för försämringar om vi istället kommer hem till dem med vården!

Man riskerar att orsaka svåra förvirringstillstånd hos gamla som tvingas ligga och vänta i främmande, och kanske skrämmande miljöer. Ibland har de inte fått med sig tex glasögon eller hörapparater, vilket gör tillvaron ännu mer förvirrande. Kanske har de inte någon klocka på sig och vet därför inte hur länge de väntat eller vilken tid på dygnet det är. Ibland är de uttorkade vid ankomsten och lir ännu mer uttorkade i väntan på vården. Även gamla som är “klara i knoppen” vid ankomst löper stor risk att bli förvirrade. För den som lider av en demenssjukdom kan hela upplevelsen bli oerhört skrämmande och rent av förvärra demenssymtomen.

Tyvärr drabbas en del människor av skador och infektioner orsakade av sjukvården. Förutom onödigt lidande för patienten leder brister i patientsäkerheten till stora kostnader för samhället. Närmare 20 procent av sjukvårdens resurser beräknas idag gå till att åtgärda vårdskador. Pengar som skulle kunna användas bättre inom vården.

Vi behöver en nollvision för skador i vården  liksom man har när det gäller flygsäkerhet.  Vården ska hjälpa, inte skada – därför måste vi bli mycket bättre på patientsäkerhetsarbete.

Vi har en bra sjukvård i Västra Götaland. Men mycket kan bli bättre! Min vision är en sjukvård med hög kvalitet och utan onödiga väntetider. En sjukvård som sätter patienten i centrum. En sjukvård som också låter alla sina medarbetare utvecklas och bidra på ett positivt sätt.

Jag vill hjälpa till att förbättra vården och ber därför om ditt förtroende i höstens val. Du finner mig på den moderata valsedeln för Västra Götalands Västra valkrets – ett byråkratiskt sätt att benämna vårt fagra Bohuslän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *