Tradition 2.0

Traditioner är viktiga. Traditioner ger oss en känsla av gemenskap. Och traditioner växer fram ur gemenskap. Traditioner är viktiga för de ger oss en känsla av trygghet, av förutsägbarhet, i ett liv som annars är oförutsägbart på många sätt. Men lika viktigt som att bevara traditioner är att uppdatera dem så att de passar in i […]