Inte tänka utanför boxen!

Nope! Nix! Nej! Inte! Njetski! No! Non! Det förutsätter nämligen att det FINNS en box att tänka I. Och om jag vägrar sätta mig inne i en imaginär läda och tänka, ja, då finns följaktligen inget “utanför boxen” att tänka i heller. Vi låter oss begränsas av imaginära boxar alltför ofta. Bort med dem! Låt […]

Teori och praktik

I eftermiddag har jag befunnit mig i en trivsam, akademisk bubbla. Jag har haft förmånen att få lyssna till SU’ s senaste gästprofessor, Tom Burns och ett antal skickliga, komptenta forskare och kliniker som arbetar inom psykiatrin. Det är slående vilken fantastisk kompetens vi har inom regionen och göteborgsområdet. Och hur liten del av all […]