Ge er mitt debattinlägg i skriftlig form

Två långa budgetdagar lider nu mot sitt slut. Och jag har hållit årets anförande ang sjukvårdsdelen av vårt budgetförslag. Jag börjar lite mer mer informellt än valigt, genom att citera…. Sean Banan: “Det är inte vad man har, utan vad man gör med det lilla man fått.” Och här är det kanske på plats att […]

Imponerande ideella krafter!

På förmiddagen i dag besökte jag Sjöräddningen i Strömstad. Imponerande! Inte bara deras verksamhet, utan det faktum att all verksamhet är helt ideell. Jag tror inte alla har det klart för sig. Att de här livräddarna på havet faktiskt arbetar helt ideellt för att skapa en säkrare värld för oss som gillar att vara ute […]