Dags för ordning och reda i ambulansverksamheten!

Blir så trött…. För en tid sedan tog Västragötalandsregionen över ambulanserna i Göteborg i egen regi, läs; SU (Sahlgrenska). Per automatik skulle allt bli mycket bättre: Personalen skulle få högre löner, bättre arbetsvillkor, bättre bilar, finare lokaler. Ja, det fanns ingen hejd på alla underbara saker som skulle komma personalen tillgodo bara genom detta övertagande. […]