Oacceptabel vuxenmobbing

Den senaste veckan har jag, på olika sätt, blivit uppmärksammad på eller vittne till rena mobbingsituationerna på arbetsplatser. Ett beteende som aldrig får accepteras. På en arbetsplats utsätts nyanställda för kränkande behandling. Ju bättre de försöker göra sitt arbete, desto hårdare ansatta blir de av äldre kollegor som bestämt sig för att sätta dem på […]