Att om var och en…

…gör det han eller hon gör bäst, så blir det bra. Och det handlar med lite vackrare ord om vårdnivåer. I går besökte jag några barn-och ungdomsmedicinska mottagningar i primärvården och en barnmottagning på ett sjukhus. Och, det är så självklart att det inte ens borde behöva skrivas – alla behövs! Och alla bör göra […]