Att om var och en…

…gör det han eller hon gör bäst, så blir det bra. Och det handlar med lite vackrare ord om vårdnivåer. I går besökte jag några barn-och ungdomsmedicinska mottagningar i primärvården och en barnmottagning på ett sjukhus. Och, det är så självklart att det inte ens borde behöva skrivas – alla behövs! Och alla bör göra […]

Och sen då?

Gårdagen handlade mycket om barn – om barns hälsa och ohälsa, somatiska och psykiatriska sjukdomar och funktionshinder. Jag träffade, i lite olika sammanhang, föräldrar och vårdpersonal. Den fråga som samtliga, inklusive undertecknad ställde sig var just – och sen då? När ett barn fått en diagnos. Kanske efter en efterlängtad utredning som gett svar på […]

Att det inte är ok

Det är inte ok att skjuta upp välbehövliga investeringar på sjukhusen. Det är inte ok att den rödgröna ledningen prioriterar ner sjukvården. Dag efter dag läser vi i media om hur nyfödda transporteras i taxi mellan sjukhusen, om hur de redan för långa väntetiderna på barnakuten riskerar bli ännu längre. För att den rödgröna ledningen […]