Teori och praktik

I eftermiddag har jag befunnit mig i en trivsam, akademisk bubbla. Jag har haft förmånen att få lyssna till SU’ s senaste gästprofessor, Tom Burns och ett antal skickliga, komptenta forskare och kliniker som arbetar inom psykiatrin. Det är slående vilken fantastisk kompetens vi har inom regionen och göteborgsområdet. Och hur liten del av all […]

Att det inte är ok

Det är inte ok att skjuta upp välbehövliga investeringar på sjukhusen. Det är inte ok att den rödgröna ledningen prioriterar ner sjukvården. Dag efter dag läser vi i media om hur nyfödda transporteras i taxi mellan sjukhusen, om hur de redan för långa väntetiderna på barnakuten riskerar bli ännu längre. För att den rödgröna ledningen […]