Samverkan…

…är vår stora utmaning och möjlighet. När vår befolkning blir allt äldre ställs större krav på såväl regioner/landsting som kommuner att samverka. I dag är vi bevisligen allt för dåliga på detta. Det finns några lysande, goda undantag, men det krävs mer. Vi blir allt äldre, lever allt längre. Förhoppningsvis blir de sista åren också […]