På trafiksäkerhet

Just nu, i skrivande stund, debatterar Regionfullmäktige frågan om utbyggnad av E20. För vilken gång i ordningen orkar jag inte tänka på… E20 figurerar ofta, alltför ofta, på löpsedlar som “Dödens väg”. Tyvärr är epitetet välförtjänt. Trafiksäkerheten är under all kritik. Den väg som borde knyta samman rikets två största städer är snarare ett hinder […]