På möjligheten att ge liv

I skrivande stund har Regionfullmäktige i Västra Götaland precis bifallit min motion om organdonation. Tack! Det glädjer mig! För frågan är bokstavligt talat livsviktig! Genom att donera organ räddar vi liv. Och vi höjer livskvaliteten för svårt sjuka medmänniskor. Jag fortsätter tjata på er som inte redan gjort det – Gå in på www.livsviktigt.se och […]

Här kommer min motion om organdonation

I dag godkände M-gruppen min motion om organdonationer. Den lämnas nu till Regionfullmäktige, som jag hoppas kommer bifalla den Motion ang organdonationer En majoritet av Sveriges befolkning uppger att de ställer sig positiva till organdonationer. Socialstyrelsen uppskattar att ca80% av befolkningen är villiga att donera organ. Dessvärre har inte fler än hälften talat med sina anhöriga om sin […]