Det behövs mer!

Organ, alltså I dag beslutade Regionstyrelsen bifalla min motion om organdonationer. Att en ledamot från oppositionen får sin motion bifallen tillhör inte vanligheterna… Men i dag gick det vägen. Och det är jag väldigt glad för. För det finns ett stort, stort behov av organ för att hjälpa svårt sjuka människor. Att sprida kunskapen och […]