På trafiksäkerhet

Just nu, i skrivande stund, debatterar Regionfullmäktige frågan om utbyggnad av E20. För vilken gång i ordningen orkar jag inte tänka på… E20 figurerar ofta, alltför ofta, på löpsedlar som “Dödens väg”. Tyvärr är epitetet välförtjänt. Trafiksäkerheten är under all kritik. Den väg som borde knyta samman rikets två största städer är snarare ett hinder […]

ytterligare ett liv

I natt dödades ytterligare en person på E20. Vägen som nu verkligen gjort sig förtjänt av epitet “Dödens väg”. Nu MÅSTE vi få en riktig motorväg mellan Göteborg och Stockholm! Det är inget mindre än en skandal att rikets två största städer knyts samman av en kostig! Det krävs att vi är eniga i Västra […]