Ett litet steg på vägen

…mot ett nationellt samarbete inom eHälsa. Förutom att till vardags ägna mig åt sjukvårdsfrågor inom Västra Götalandsregionen sitter jag också i SKL´s Beredning för e-Samhället. Och idag har mina båda roller mötts. Från SKL har vi nämligen skickat ut en remiss till Sveriges regioner, landsting och kommuner angående former och inriktning av nationellt samarbete inom […]