Ju mer man lär sig, desto mindre vet man….

.. eller ja, det är självklart inte så att man faktiskt vet mindre, men man inser hur lite man ändå kan. En gång i tidernas begynnelse läste jag psykologi. Efter tio poäng var jag beredd att analysera och diagnostisera varenda människa i min omgivning. Hade svar och förklaringar till det mesta av mänskligt beteende. Efter […]