Att människovärdet inte sitter i en papperslapp

Diskussionen kring tiggare, gatumusikanter och fattigdom pågår ständigt. Fast sällan diskuteras människorna bakom etiketterna. Bara själva fenomenet. Men bakom “tiggaren” finns en människa. En människa som, med största sannolikhet, inte sett någon annan utväg för sig själv och sin familj, än att lämna sitt hemland och tigga ihop till sin försörjning. Huruvida det är organiserat […]

53 – 80

53-80…. En något kryptisk rubrik kan tyckas.. Vad den står för? Jo, förväntad livslängd I år för ett barn som föds i dag – söder om Sahara, respektive i ett utvecklat industriland, som tex Sverige. På 40 års sikt har den förväntade medellivslängden i världen ökat med tio år. Framför allt beror det på bättre […]