Inte tänka utanför boxen!

Nope! Nix! Nej! Inte! Njetski! No! Non! Det förutsätter nämligen att det FINNS en box att tänka I. Och om jag vägrar sätta mig inne i en imaginär läda och tänka, ja, då finns följaktligen inget “utanför boxen” att tänka i heller. Vi låter oss begränsas av imaginära boxar alltför ofta. Bort med dem! Låt […]

Arbetsmiljö

Den närmaste tiden står hälso- och sjukvården inför stora pensionsavgångar. Med andra ord kommer mycket ny, komptetent personal att behöva rekryteras. Utbildad, med rätt kompetens. Inte det lättaste, tyvärr…. För i dag är det alltför få unga som ser sjukvårdsyrken som Den Stora Framtidsdrömmen. Kanske inte så märkligt när den bild som presenteras i media […]