På det där med att leva som man lär….

På förmiddagen idag har vi haft sammanträde med regionstyrelsen. Vi började med två intressanta föredragningar. Den första beställd av vår internrevision, för att granska hur beställarstyrningen inom hälso-och sjukvården fungerar. Jag ska inte dra hela den, jag lovar! Jag ska bara lyfta ett par områden som “är i behov av utveckling”: Styrmodellen anpassas och utvecklas […]