Jag gillar konceptet “resa”!

Det mesta med det. Förseningar och inställda tåg/flyg undantagna… Jag gillar järnvägsstationer  och flygplatser.  Genomströmningen av folk. Pulsen. jag kan sitta i evighet och fundera över alla dem som rör sig här. Faktumförsäljarna – Vad hände i deras liv som förde dem hit? Den lätt tilltuffsade mannen i grå ylletröja som irrar runt med en, […]