“Respekt och värdighet”

Det är valspråket för Johannesvården, en privat vårdcentral i Tynnered. Jag vill drista mig till att kalla den en värdegrundsbaserad  vårdcentral med behov av ekonomiskt överskott. Dvs det som lite hårt kallas “vinst” och vill förbjudas av Vänsterpartiet. Men vinst betyder inte att ägarna “roffar åt sig” för egen vinning. Vinst innebär de facto att […]