Ju mer man lär sig, desto mindre vet man….

.. eller ja, det är självklart inte så att man faktiskt vet mindre, men man inser hur lite man ändå kan. En gång i tidernas begynnelse läste jag psykologi. Efter tio poäng var jag beredd att analysera och diagnostisera varenda människa i min omgivning. Hade svar och förklaringar till det mesta av mänskligt beteende. Efter […]

Valla katter

Det finns ett gammalt talesätt som lyder: “Att styra sjukvård är som att försöka valla katter”. Och alla ni som nån gång haft en katt, eller bara träffat en katt, vet precis vad som menas… Förklaringar överflödiga… Katter låter sig inte vallas. De är extremt bra på att styra sin omgivning. Ibland på ett så […]