-de mest sjuka äldre

De mest sjuka äldre – sjukvårdens mesta besökare, de med mest, flest och oftast förekommande behov av vård. Men också den grupp som riskerar få vänta längst och få resa mest ”i onödan”. De flesta har flera samtidiga sjukdomar, många lider också av kognitiv svikt, dvs de kan ha svårt att orientera sig i tid […]

Dagens inlägg i debatten:

I dag har fullmäktige debatterat en interpellation av Jonas Andersson, fp, ang väntetiderna på akuten. När man hör S-ledningen kan man dels tro att allt är frid och fröjd, dels att det enbart är kroppen som blir akut sjuk. Inte ett ord om psykiatriakuterna… Vilket naturligtvis triggade igång undertecknad… Om läget på de somatiska akuterna […]