Kvotering och klokskap

Hamnar, återigen, i en församling där jag är i extrem minoritet… Kvinna och politiker. Bland övervägande delen män från näringslivet. Jag, i min tunika med färgglada, galopperande hjortar, lyser som en fyrbåk bland de mörkgrå kostymerna. Det här händer mig hela tiden. Endera lyckas jag konsekvent missuppfatta var jag borde vara någonstans, eller så gör […]

“Unga kvinnor lämnar politiken”

…var rubriken på bla Nyheter24 häromdagen. Det är inte bara ett faktum, det är ett bekymmer. Våra politiska församlingar ska ju, så gott det går, spegla samhället. Dvs det behövs i alla fall en hygglig blandning av unga och gamla, kvinnor och män, in-och utrikesfödda – förutom att vi företräder olika ideologier i form av […]