Kvotering och klokskap

Hamnar, återigen, i en församling där jag är i extrem minoritet… Kvinna och politiker. Bland övervägande delen män från näringslivet. Jag, i min tunika med färgglada, galopperande hjortar, lyser som en fyrbåk bland de mörkgrå kostymerna. Det här händer mig hela tiden. Endera lyckas jag konsekvent missuppfatta var jag borde vara någonstans, eller så gör […]