Samverkan…

…är vår stora utmaning och möjlighet. När vår befolkning blir allt äldre ställs större krav på såväl regioner/landsting som kommuner att samverka. I dag är vi bevisligen allt för dåliga på detta. Det finns några lysande, goda undantag, men det krävs mer. Vi blir allt äldre, lever allt längre. Förhoppningsvis blir de sista åren också […]

Det är inte ok!

Att det är så stor skillnad på den vård man får beroende på var man bor! Sitter på bussen på väg till en dag på temat jämlik hälsa. Ett tema som väcker en del funderingar. För i dag är inte varken hälsan eller sjukvården jämlik. Det finns landsting som nekar patienter effektiva läkemedel med hänvisning […]

Sökmotorer och andra drivkrafter

På förmiddagen i dag har vi besökt ett företag som arbetar med sökmotoroptimering – www.seomoz.org Ja, ja, jag vet – det låter inte så fantastiskt spännande… Men det var det! För att inte trötta ut er helt och hållet delar jag helt enkelt med mig av förmiddagens slutsats: Kommuner, regioner/ landsting – och inte minst […]

Ett litet steg på vägen

…mot ett nationellt samarbete inom eHälsa. Förutom att till vardags ägna mig åt sjukvårdsfrågor inom Västra Götalandsregionen sitter jag också i SKL´s Beredning för e-Samhället. Och idag har mina båda roller mötts. Från SKL har vi nämligen skickat ut en remiss till Sveriges regioner, landsting och kommuner angående former och inriktning av nationellt samarbete inom […]