På mediciner

Visst är det lite märkligt, att synen på mediciner är så olika beroende på vad den ska behandla? Om jag har diabetes skulle aldrig någon komma på att ifrågasätta att jag behandlades med insulin. Visst jag skulle få en massa goda och, faktiskt helt livsnödvändiga, råd kring kost och motion. Men inte skulle insulinbehandlingen ifrågasättas. […]

Det är inte ok!

Att det är så stor skillnad på den vård man får beroende på var man bor! Sitter på bussen på väg till en dag på temat jämlik hälsa. Ett tema som väcker en del funderingar. För i dag är inte varken hälsan eller sjukvården jämlik. Det finns landsting som nekar patienter effektiva läkemedel med hänvisning […]

Och sen då?

Gårdagen handlade mycket om barn – om barns hälsa och ohälsa, somatiska och psykiatriska sjukdomar och funktionshinder. Jag träffade, i lite olika sammanhang, föräldrar och vårdpersonal. Den fråga som samtliga, inklusive undertecknad ställde sig var just – och sen då? När ett barn fått en diagnos. Kanske efter en efterlängtad utredning som gett svar på […]