På mod

Om bara hälften av oss hade besuttit bara hälften av det mod Raoul Wallenberg hade, ja då hade världen varit en bättre plats att bo på. Det Raoul Wallenberg lyckades med är nästan utan motstycke. Exakt hur många människor han räddade vet vi inte. Men det kan vara upp emot hundratusen personer. Hundratusen människor som […]