På rovdjur

Vi har alla sett dem på naturprogrammen – rovdjuren på jakt. Hur de skiljer ut den svagaste i flocken. Kanske den minsta hjorten, den svagaste kalven, den sårade hinden. Helt logiskt – för att öka sina sannolikheter att bli mätta idag med. Med minsta möjliga energiåtgång (även om den ändå är omfattande vid varje jakt). […]

“Så ful – ta livet av dig”

…..och det gjorde hon…. Ännu en gång har det som inte får hända hänt. En ung människa har tagit sitt liv på grund av andra unga människors trakasserier. Och vuxnas oförmåga att på allvar ta itu med mobbing och trakasserier. Efter alla dessa år och efter att flera barn tagit sina liv, tycks mobbing fortfarande […]