Uppsättning, nedsättning, förutsättning

Vi föds alla med en uppsättning egenskaper. En del av dessa uppsättningar uppfattas ibland som nedsättningar. Men en del nedsättningar kan vara förutsättningar. Min hörselnedsättning är tex en förutsättning för en god nattsömn – När maken börjar dra timmerstockar a la Redwood lägger jag mig helt enkelt på vänster sida, på min hörande sida. Så […]