Tystnad -tagning

Jag tycker det är ett oerhört märkligt fenomen det här. Ju längre Stefan Löfven tiger, desto mer stiger opinionssiffrorna… Tala är silver men tiga är guld, eller? (Kan vara nåt han lärt sig av sin föregångare. Ja, inte bokstavligt av honom, men av hans agerande, som ju var raka motsatsen… Prata så mycket som möjligt […]