På rovdjur

Vi har alla sett dem på naturprogrammen – rovdjuren på jakt. Hur de skiljer ut den svagaste i flocken. Kanske den minsta hjorten, den svagaste kalven, den sårade hinden. Helt logiskt – för att öka sina sannolikheter att bli mätta idag med. Med minsta möjliga energiåtgång (även om den ändå är omfattande vid varje jakt). […]