Dialogmottagning?

Den här skylten sitter på en bilverkstad nära mig. Och när jag passerade den tänkte jag, att det kanske vore nåt för sjukvården. En dialogmottagning av personcentrerad modell. Om man frågar svenska folket vad man tycker om sjukvården så kan det sammanfattas och förenklas som: Långa väntetider. Bästa tänkbara, men fragmentiserad vård när man väl […]

Sjukvårdens 3D

Under lunchpausen på ett väldigt spännande seminarium försöker jag samla mina tankar till den avslutande debatten på temat Framtidens sjukhus. Under förmiddagens kloka inlägg ser jag en röd tråd. Jag knyter ihop den till “Sjukvårdens 3D” Det första D:et står för Diagnos. I väldigt vid mening. Med det menar jag tidig upptäckt och tidiga insatser. […]