-de mest sjuka äldre

De mest sjuka äldre – sjukvårdens mesta besökare, de med mest, flest och oftast förekommande behov av vård. Men också den grupp som riskerar få vänta längst och få resa mest ”i onödan”. De flesta har flera samtidiga sjukdomar, många lider också av kognitiv svikt, dvs de kan ha svårt att orientera sig i tid […]

“Respekt och värdighet”

Det är valspråket för Johannesvården, en privat vårdcentral i Tynnered. Jag vill drista mig till att kalla den en värdegrundsbaserad  vårdcentral med behov av ekonomiskt överskott. Dvs det som lite hårt kallas “vinst” och vill förbjudas av Vänsterpartiet. Men vinst betyder inte att ägarna “roffar åt sig” för egen vinning. Vinst innebär de facto att […]