Förbättra rehabiliteringen för personer med psykisk ohälsa

Vi vet att psykisk ohälsa står för en mycket stor andel av dagens sjukskrivningar. Jag har tidigare skrivit om vikten av att tidigt upptäcka och göra något åt psykisk ohälsa. Nu ger jag mig på steget efter – nämligen rehablitering efter sjukdom. Arbete är en av de viktigaste “friskfaktorerna” för psykisk hälsa, är man redan […]

Se möjligheterna, kompetensen, förutsättningarna

I förra veckan hade jag förmånen att få besöka Göteborgsfontänen http://goteborgsfontanen.dinstudio.se/ En verksamhet som gjort det till sin “affärside’” att se möjligheterna, kompetensen och förutsättningarna hos alla. Man riktar sig till personer med psykisk sjukdom och/eller funktionshinder och erbjuder “den arbetsinriktade dagen”. Ja, jag vet att jag riskerar att bli tjatig – men – arbete […]

Verkstad – och allt på en gång!

Är nyss hemkommen från en mycket bra konferens i (H)järnkolls mfl regi, på temat samverkande rehabilitering (för personer med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning/sjukdom) och psykiskt hållbara arbetsplatser. Det är inte lätt att sammanfatta en heldag med både bra föredragningar och många, många bra diskussioner i pauserna. Men, ska jag kort sammanfatta mina egna slutsatser blir det just […]

Att jag får det hela tiden bekräftat…

… Att den psykiatriska vården i Västra Götaland inte räcker till för att uppfylla behoven.I dag behandlade Regionfullmäktige min motion om psykiatrisk telefonrådgivning dygnet runt. Från början ville S, V och MP avslå motionen. När debatten pågått en stund gjorde de en liten piruett och ändrade sig till återremiss. I och för sig bättre än […]

Dela med mig av några funderingar från Psykiatridagen

I dag har jag haft förmånen att få delta i en paneldebatt md bla förre psykiatrisamordnaren Anders Milton och Psykologförbundets ordförande Lars Ahlin. Temat var naturligtvis psykiatri. Några tankar från den här dagen och debatten: Evidens i psykiatrin Eller på svenska – funkar det vi gör? Ja, här har vi problem nr 1 – HUR […]