På det där med att leva som man lär….

På förmiddagen idag har vi haft sammanträde med regionstyrelsen. Vi började med två intressanta föredragningar. Den första beställd av vår internrevision, för att granska hur beställarstyrningen inom hälso-och sjukvården fungerar. Jag ska inte dra hela den, jag lovar! Jag ska bara lyfta ett par områden som “är i behov av utveckling”: Styrmodellen anpassas och utvecklas […]

Det behövs mer!

Organ, alltså I dag beslutade Regionstyrelsen bifalla min motion om organdonationer. Att en ledamot från oppositionen får sin motion bifallen tillhör inte vanligheterna… Men i dag gick det vägen. Och det är jag väldigt glad för. För det finns ett stort, stort behov av organ för att hjälpa svårt sjuka människor. Att sprida kunskapen och […]