Mina, dina och våra pengar

I Sverige har vi en sjukvård som finansieras genom skatten. Det tycker jag är bra. Mindre bra är det när politiker anser sig ha fri dragningsrätt på dina och mina pengar. En viss mängd är “våra” pengar. Helst då en summa som vi alla kan uppleva som rimlig. Upplevs den som rimlig minskar risken för […]