Ett litet steg på vägen

…mot ett nationellt samarbete inom eHälsa. Förutom att till vardags ägna mig åt sjukvårdsfrågor inom Västra Götalandsregionen sitter jag också i SKL´s Beredning för e-Samhället. Och idag har mina båda roller mötts. Från SKL har vi nämligen skickat ut en remiss till Sveriges regioner, landsting och kommuner angående former och inriktning av nationellt samarbete inom […]

Att jag gillar tydlighet

Just nu sitter jag på tåget, på väg hem efter tre intensiva dagar på SKL-kongress i Norrköping. På kongressen har det diskuterats det mesta som är av intresse för kommun- och landstingssektorn. Och det är mycket! Åtskilliga sidor med inriktningsprogram, motioner, propositioner och interpellationer har avhandlats. Och det är det som är det fina i […]