Förmynderi!

…Och sånt retar mig… Hör att Skolinspektionen överväger att införa ett generellt förbud mot ledighet under terminen. Nu ska jag villigt erkänna att jag inte sysslar med skolpolitik och kan (hoppas jag!) ha missuppfattat något, eftersom jag inte kan skolpolitiken i detalj. Men som förälder är det svårt att inte reagera! Vad hände med det […]