När sjukvård blir sjuk vård…

Så har då ytterligare en forskningsrapport kommit som bekräftar det vi vetat sedan tidigare – Att medicin skrivs ut som gör människor sjukare än friskare. En av de kvalitetsparametrar som mäts, för att visa om vi ger bra eller dålig vård till framför allt äldre, är hur många mediciner som ges samtidigt. Kort och förenklat […]

Att om var och en…

…gör det han eller hon gör bäst, så blir det bra. Och det handlar med lite vackrare ord om vårdnivåer. I går besökte jag några barn-och ungdomsmedicinska mottagningar i primärvården och en barnmottagning på ett sjukhus. Och, det är så självklart att det inte ens borde behöva skrivas – alla behövs! Och alla bör göra […]