Teori och praktik

I eftermiddag har jag befunnit mig i en trivsam, akademisk bubbla. Jag har haft förmånen att få lyssna till SU’ s senaste gästprofessor, Tom Burns och ett antal skickliga, komptenta forskare och kliniker som arbetar inom psykiatrin. Det är slående vilken fantastisk kompetens vi har inom regionen och göteborgsområdet. Och hur liten del av all […]