Och sen då?

Gårdagen handlade mycket om barn – om barns hälsa och ohälsa, somatiska och psykiatriska sjukdomar och funktionshinder. Jag träffade, i lite olika sammanhang, föräldrar och vårdpersonal. Den fråga som samtliga, inklusive undertecknad ställde sig var just – och sen då? När ett barn fått en diagnos. Kanske efter en efterlängtad utredning som gett svar på […]