“vad spelar det för roll?”

Vad spelar det för roll om man röstar i EU-valet eller inte? Eller i vilket val som helst? Stor roll… I allt för många länder riskerar man fortfarande livet, eller svåra repressalier om man röstar/inte röstar/röstar “fel”. Rösträtten är kanske vårt allra viktigaste verktyg för fortsatt demokrati. Inte bara i Sverige, utan också i resten […]

På referensramar

I helgen var familjen på fantastiska Chess! En extrabonus var att den var på svenska, tänkte jag, med tolvåriga dottern i åtanke. Så slipper jag simultantolka. Tänkte jag. En relativt kort stund…. Sedan insåg jag vikten av att simultantolka sammanhang, inte språk. “Ungern -56” var ju ett helt obegripligt yttrande för en tolvåring. Jag såg […]