Somliga målar med breda penslar…

Stefan Löfven vill ha EU’ s lägsta arbetslöshet. Så bra! Där är vi faktiskt helt överens. Om det undgått någon har hela Alliansen stått bakom arbetslinjen under ganska många år nu. Och det går rätt bra. När resten av Europa slåss med stora underskott och galopperande arbetslöshetssiffror tuffar Sverige på rätt bra. Och Alliansen och […]

Tystnad -tagning

Jag tycker det är ett oerhört märkligt fenomen det här. Ju längre Stefan Löfven tiger, desto mer stiger opinionssiffrorna… Tala är silver men tiga är guld, eller? (Kan vara nåt han lärt sig av sin föregångare. Ja, inte bokstavligt av honom, men av hans agerande, som ju var raka motsatsen… Prata så mycket som möjligt […]