Inte tänka utanför boxen!

Nope! Nix! Nej! Inte! Njetski! No! Non! Det förutsätter nämligen att det FINNS en box att tänka I. Och om jag vägrar sätta mig inne i en imaginär läda och tänka, ja, då finns följaktligen inget “utanför boxen” att tänka i heller. Vi låter oss begränsas av imaginära boxar alltför ofta. Bort med dem! Låt […]