Att jag får det hela tiden bekräftat…

… Att den psykiatriska vården i Västra Götaland inte räcker till för att uppfylla behoven.I dag behandlade Regionfullmäktige min motion om psykiatrisk telefonrådgivning dygnet runt. Från början ville S, V och MP avslå motionen. När debatten pågått en stund gjorde de en liten piruett och ändrade sig till återremiss. I och för sig bättre än […]