De är SÅ många

…eleverna i behov av särskilt stöd i skolan. ….och föräldrarna som beskriver sin kamp för att få den hjälp barnen behöver – och har rätt till. …som nästan gett upp för att kampen tar den tid de behöver för sina barn. Läste en rapport som visade att stöd i skolan rent generellt sett, ges i […]