att det känns hårt

…att SAAB går i konkurs fem dagar före jul. Hårt, framför allt för alla anställda som är de som drabbas hårdast. Men också hårt för hela regionen i allmänhet och Trollhättan i synnerhet. Hårt för alla underleverantörer som drabbas. Det är väl en klen tröst för tigerhjärtan att Arbetsförmedlingen är väl förberedda och har haft kontinuerlig […]