53 – 80

53-80…. En något kryptisk rubrik kan tyckas.. Vad den står för? Jo, förväntad livslängd I år för ett barn som föds i dag – söder om Sahara, respektive i ett utvecklat industriland, som tex Sverige. På 40 års sikt har den förväntade medellivslängden i världen ökat med tio år. Framför allt beror det på bättre […]