-både vara kategorisk och kasta sten i glashus…

Valborg idag. En trevlig vårhögtid, men också den traditionella “supa-till-rejält-helgen.” På morgon-TV ägnas mycken tid åt ungdomsfylleriet och föräldrarnas roll. Och visst kan man problematisera, teorisera och utveckla ämnet precis hur långt som helst. Här skulle jag kunna hänvisa till 72 oerhört vederhäftiga forskningsrapporter som visar på vådan av ungdomsfylleri på såväl mikro- som makronivå. […]